euro fondy

Euro fondy


Euro fondy


Slovenský vyhľadávač BEST.SK Surf.sk Vševedkov zoznam internetu TOPlist

Euro fondy

Euro fondy - Európske štrukturálne fondy

Hlavnú formu finančnej pomoci po vstupe Slovenskej republiky do EU predstavujú štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Pomoc zo štrukturálnych fondov sa poskytuje na základe oficiálnych dokumentov - operačných programov a ich doplnkov. Ide o Operačný program Základná infraštruktúra, Sektorový operačný program Priemysel a služby, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Sektorový operačný program Ľudské zdroje. Pomoc definovaná v týchto programoch je určená pre celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského vyššieho územného celku (VÚC). Pre vybrané okresy Bratislavského VÚC a niektoré mestské časti Bratislavy je určený Jednotný programovací dokument.

O pomoc z sa žiada na základe výziev. Euro fondy príslušné ministerstvo alebo implementačná agentúra oznámi, kto, kedy, kde, na aké aktivity a ako môže žiadosť predložiť. Euro fondy výzva spravidla obsahuje aj pokyny na vyplnenie žiadosti, zoznam požadovaných príloh a záväznú osnovu samotného projektu. Výzva ďalej uvádza výšku podpory a ďalšie požiadavky na žiadateľov.

Euro fondy - štrukturálne

Záujemcovia o pomoc z Euro fondov nepotrebujú hľadať konkrétny štrukturálny fond, z ktorého chcú čerpať. Prostriedky zo štrukturálnych fondov poskytujú implementačné agentúry zriadené slovenskými ministerstvami. Preto je potrebné preštudovať si dokumenty na tejto stránke a zistiť, aká forma pomoci sa príslušného žiadateľa týka. Následne si žiadateľ musí overiť, či zodpovedné ministerstvo alebo príslušná implementačná agentúra, ktorá je v spomínaných dokumentoch uvedená, zverejnila výzvu na podanie žiadosti.

Kohézny fond (link) je zameraný na znižovanie ekonomických rozdielov medzi členskými štátmi EÚ. Euro fondy fond financuje rozsiahle infraštrukturálne projekty v oblasti dopravy a životného prostredia. O prostriedky z Euro fondov kohézneho fondu môžu žiadať takmer výlučne len subjekty z verejného sektora.


Máte záujem si vybrať správnu pôžičku ? Radi Vám umožníme žískať lepší prehľad na pôžičky informute sa a vyberte si online pôžičku. Rýchle triedenie pôžičky a úvery všetko sústredené a možnoť rýchlo si požičať. Komplexný prehľad o finančných produktoch nájdete na uvery, pôžičky online Rýchla registrácia a vstupný bonus najdete len na online tipovanie .

Euro fondy - Bankovky

euro fondy

Copyright © 2oo7-2013 CABIK  |  podoba layoutu: žiadný - styl 1  |  XHTML 1.1 a CSS2 validný