euro fondy

Fondy


Euro fondy


Slovenský vyhľadávač BEST.SK Surf.sk Vševedkov zoznam internetu TOPlist

Štrukturálne fondy

Európske štrukturálne fondy

Európsky parlament dal zelenú štrukturálnym fondom 2007-2013

Nová kohézna politika EÚ bola. 4. júla 2006 schválená Európskym parlamentom. Je výraznejšie zameraná na ochranu životného prostredia, konkurencie schopnosť a vytváranie pracovných miest.

Nová kohézna politika EÚ bola. 4. júla 2006 schválená Európskym parlamentom. Je výraznejšie zameraná na ochranu životného prostredia, konkurencie schopnosť a vytváranie pracovných miest. Veľmi intenzívne začali s jej prípravou ešte pred rokom 2004, kedy prešli procedúrami návrhy Komisie a v roku 2005 sa dostali do EP na prvé čítanie návrhy nariadenia Rady. Poslanci EP schválili balík nariadení pre novú kohéznu politiku na roky 2007 – 2013 a tým aj budúcu alokáciu 32,7 % spoločného rozpočtu EÚ (308 mld. €, takmer 12 biliónov Sk). Kohézna politika má v budúcnosti výraznejšie prispieť k plneniu Lisabonských kritérií. To bolo spečatené schválením v EP.

Schválený balík obsahuje sériu správ piatich nariadení:


Euro fondy

Nariadenie k všeobecným ustanoveniam o ŠF

Všeobecné ustanovenie sa týka všeobecných ustanovení k štrukturálnym fondom a vymedzuje opatrenia pre plánovanie programov, riadenie, kontrolu a hodnotenie novej kohéznej politiky. Poslancom sa pritom podarilo presadiť do jeho znenia viacero svojich požiadaviek. Medzi tieto dohodnuté body patrí napríklad:

  • - rozšírenie environmentálnych aspektov (najmä trvale udržateľného rozvoja) pri riadení fondov a zavedenie článku zabezpečujúceho zohľadnenie tejto požiadavky pri ich implementácii
  • - ustanovenie, že štrukturálne fondy a kohézny fond majú podporovať zlepšenie prístupnosti pre zdravotne postihnuté osoby
  • - posilnenie zásady partnerstva, najmä v tom zmysle, aby sa partnerských vyjednávaní o štrukturálnych fondoch mohli zúčastňovať všetky občianske organizácie zastupujúce občiansku spoločnosť, usilujúce o ochranu životného prostredia či rovnoprávnosť mužov a žien

Euro fondy

Nariadenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

V prípade Európskeho fondu pre regionálny rozvoj presadili poslanci oproti pôvodnému zneniu niekoľko zmien:

  • - DPH sa stala oprávnená položka bez obmedzenia vo všetkých krajinách Únie pri ERDF, ESF a KF
  • - pri oblasti bývania Rada nakoniec do spoločného postoja zahrnula požiadavku EP z prvého čítania, podľa ktorej bude podpora z fondu možná na "renováciu sociálneho bývania s cieľom ušetriť energiu a chrániť životné prostredie".

Výhody a vstupné bonusy pre internetové stávkove kancelárie . Zahrajte si online v kasíne Online Poker . Vytvorte si Vlastný kalendár . Pracovné ponuky na prácu v práca v zahraničí . Potrebuejte si požičať rýchlo bez dokladovania o príjme SMS pôžička . Dovolenkujte s nami pri mori dovolenka 2013 . Hľadáte voľné pracovné miesta využite pracovné ponuky.

Euro fondy - Mince

euro fondy

euro fondy


Copyright © 2oo7-2013 CABIK  |  podoba layoutu: žiadný - styl 1  |  XHTML 1.1 a CSS2 validný